Qstar Energi från topp till tå

En skulle kunna tro att det räckte med drivmedel. Men varför inte skicka med smörjmedel när vi ändå är igång? Och lite kem kanske. Och när det ändå handlar om bränsle kan vi fullända utbudet med finfina eldningsprodukter.

Undrar du något,
eller behöver hjälp?

Produkter

Vi har ett brett utbud av bränsle som passar motorer inom allt från transport till åkeri och lantbruk. Våra förnybara bränslen är våra stjärnor, och vi sätter en stolthet i att hålla hög miljömässig standard överlag. Dags att gå över till grönt? Hör av dig så hjälper vi till! Du vet väl om att bränsle kan ha olika köldegenskaper beroende på när du får det levererat. Om du har en tank som står orörd under längre perioder kan det vara viktigt att planera in leverans av produkt eller din tankning för att säkerställa drift under de kallare månaderna på året.

Förnybart

Neste MY
Förnybar diesel
 • Förnybart bränsle
 • Alternativ till diesel
 • Lägre utsläpp

Om du vill göra ett riktigt bra val är biobränslet Neste MY Förnybar Diesel ett utmärkt alternativ. Det består av HVO, vilket står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är ett klimatsmart dieselbränsle – framställt på enbart förnybara råvaror.

Neste MY Förnybar Diesel är anpassat för nordiskt klimat och används för dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon, har hög tändvillighet och god kylprestanda ned till -30 grader. Att köra på Neste MY Förnybar Diesel gör stor skillnad för klimatet; bränslet är en kemisk kopia av vanlig diesel, och har samma höga prestanda, men ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser.

HVO
 • Förnybart bränsle
 • Lägre utsläpp
 • Ingår i reduktionsplikten

HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är en kemisk kopia av vanlig diesel. Bränslet har hög prestanda, men ger lägre utsläpp av växthusgaser. HVO är en högpresterande, klimateffektiv produkt, anpassad för nordiskt klimat och dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon och fungerar ner till -30 grader.

HVO100
 • Förnybart bränsle
 • Fri från palmolja & PFAD
 • Lägre utsläpp

Om du vill göra ett riktigt bra val är biobränslet HVO100 ett utmärkt alternativ. Det består av HVO, vilket står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är ett klimatsmart dieselbränsle – framställt på enbart förnybara komponenter. Produkten är fri från palmolja och från PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

HVO100 är anpassat för nordiskt klimat och används för dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon, har hög tändvillighet och god kylprestanda ned till -30 grader. Att köra på HVO100 gör stor skillnad för klimatet; bränslet är en kemisk kopia av vanlig diesel, och har samma höga prestanda, men ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser.

SweaX HVO
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
 • Ingår i reduktionsplikten

SweaX HVO är ett alternativ till diesel anpassat för dieselmotorer. Detta förnyelsebara bränsle har betydligt lägre påverkan på växthuseffekten än dieselbränslen, med extra renhållande egenskaper och ökad effektivitet i motorn.

De kombinerade egenskaperna hos SweaX och HVO ger en produkt som är svårslagbar; lägre utsläpp, lägre förbrukning, bättre körbarhet samt lägre kostnader än för en vanlig HVO.

SweaX HVO är anpassat för det nordiska klimatet, och reducerar utsläppet av fossil koldioxid med upp till 90 %. Bränslet finns i begränsad omfattning och erbjuds endast i begränsad kvantitet.

SweaX HVO100
 • Förnybart bränsle
 • Fri från palmolja & PFAD
 • Lägre utsläpp

SweaX HVO är ett alternativ till diesel anpassat för dieselmotorer. Detta förnyelsebara bränsle har betydligt lägre påverkan på växthuseffekten än dieselbränslen, med extra renhållande egenskaper och ökad effektivitet i motorn. SweaX HVO100 består av HVO, vilket står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor ett klimatsmart dieselbränsle – framställt på förnybara komponenter. Produkten är fri från palmolja och från PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

SweaX HVO100 är anpassat för nordiskt klimat och används för dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon, har hög tändvillighet och god kylprestanda ned till -30 grader. Att köra på SweaX HVO100 gör stor skillnad för klimatet; bränslet är en kemisk kopia av vanlig diesel, och har samma höga prestanda, men ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser.

RME100
 • 100% förnybart
 • Alternativ till diesel och eldningsolja
 • Lägre utsläpp

RME100 är ett högkvalitativt biobränsle som både kan användas i dieselmotorer (anpassade för ren RME) och för eldning i pannor. Att använda RME100 innebär lägre utsläpp av växthusgaser; jämfört mot fossila produkter reducerar du ditt koldioxidutsläpp med över 60 %. Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla och har god körbarhet.

SweaX RME100
 • Sänk förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
 • Lågsvavligt

SweaX RME100 är ett speciellt utvecklat biobränsle för dieselmotorer (anpassade för ren RME) och eldning i pannor. Det har extra renhållande egenskaper och ger ökad effektivitet i förbränningen, vilket sänker både utsläpp och förbrukning.

Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla, har god körbarhet och ger lägre kostnader än för vanlig RME. Att använda RME100 reducerar ditt koldioxidutsläpp med över 60 % jämfört med fossila produkter.

Övriga drivmedel

Diesel B0
 • Miljöklass 1
 • Lågsvavligt
 • Lång hållbarhetstid

Dieselbränslen med lång hållbarhetstid använder du bara om du måste lagra bränslet i mer än ett år, eller om din verksamhet befinner sig nära vatten. Diesel B0 är ett lågsvavligt motorbränsle som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155435. Denna produkt innehåller ingen inblandning av RME.

Diesel B7
 • Miljöklass 1
 • Lågsvavligt
 • Hög halt förnybart

Diesel B7, med ca 7 % RME (FAME), innehåller en hög andel förnybara kolväten. Det är ett lågsvavligt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner.

Dieseln uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155435. Bränslet innehåller RME, ett förnyelsebart bränsle som minskar de fossila koldioxidutsläppen. Vi rekommenderar att lagra produkten max ett år, samt att regelbundet utföra vattenkontroll i cisternen/lagringsplatsen.

Bensin 95 oktan
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol

Bensin 95 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Bensinen innehåller upp till 10% etanol; ett förnybart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen.

Bensin 98 oktan
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol

Bensin 98 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Bensinen innehåller upp till 5 % etanol; ett förnyelsebart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155422.

SweaX B0
 • Hög kvalitet
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp

SweaX Diesel B0 är ett speciellt utvecklat dieselbränsle för alla typer av dieselmotorer. Bränslet håller rent och ger ökad effektivitet i motorn. Detta, tillsammans med innehållet av förnyelsebara komponenter, ger minskade emissioner av koldioxid, kolmonoxid och sot, samt en lägre förbrukning av bränsle. Det innebär lägre påverkan på växthuseffekten, god körbarhet och lägre kostnader.

Om du måste lagra bränslet i mer än ett år, välj SweaX Diesel B0 med lång hållbarhet. Uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS 155435.

SweaX B7
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll

SweaX Diesel B7 är ett speciellt utvecklat dieselbränsle för alla typer av dieselmotorer. Bränslet håller rent och ger ökad effektivitet i motorn. Detta, tillsammans med innehållet av förnyelsebara komponenter, ger minskade emissioner av koldioxid, kolmonoxid och sot, samt en lägre förbrukning av bränsle. Det innebär lägre påverkan på växthuseffekten, god körbarhet och lägre kostnader.

SweaX Diesel B7, med ca 7 % RME (FAME), innehåller en hög andel förnybara kolväten. Det är ett lågsvavligt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS 155435.

E85
 • För flexifuelbilar
 • Lägre utsläpp
 • Upp till 85% etanol

E85 är ett drivmedel för bränsleflexibla fordon – så kallade ”flexifuelbilar”. Det innehåller upp till 85% förnyelsebar etanol som uppfyller de hårda hållbarhetskraven i EU-RED. Det höga innehållet av förnyelsebara komponenter innebär att bränslet bidrar betydligt mycket mindre till växthuseffekten än vanliga fossila drivmedel.

Gasoil
 • För snabbgående motorer
 • Lågsvavligt
 • Färgad och ofärgad

Gasoil är ett bränsle avsett för snabbgående dieselmotorer av typen som driver båtar, mindre fartyg, generatorer och liknande.

Gasoil S (sommarkvalitet) ska lagras på ett frostfritt sätt antingen inomhus i tank, eller i isolerad, uppvärmd cistern utomhus. Om bränslet lagras på ett sätt där temperaturen kan understiga 0ºC, ska du istället välja den mer köldtåliga varianten Gasoil V (vinterkvalitet).

SweaX Gasoil
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll

SweaX Gasoil är ett speciellt utvecklat dieselbränsle. Produkten har extra renhållande egenskaper och ger ökad effektivitet i motorn, vilket sänker både utsläpp och förbrukning.

Produkten uppfyller de högsta kraven som idag ställs på en gasoil, och är fullt blandbar med alla typer av diesel och eldningsoljor som uppfyller SS 155435 och SS 155410.