Direktleveranser för företag

Med smidiga direktleveranser och ett stort stationsnät tar Qstar hand om hela ditt behov. Vi kan förse verksamheten med både bränsle, smörjmedel och kemprodukter – på löpande basis eller på begäran. Ta en titt på vårt sortiment.

Vill du bli kund hos oss?

Produkter

I vår breda produktkatalog finns bränsle och tillbehör för olika typer av fordon och maskiner. För dig som vill ställa om tanken till förnybart finns en rad bränslealternativ att välja på. Behöver du hjälp med omställningen? Hör av dig!

Vilka slags maskiner du än har, behöver du förmodligen ta hand om dom på fler än ett sätt. Vi har allt från AdBlue från ledande leverantören Arom-Dekor Kemi AB, till rengöring och liknande från Swed Handling och Aspen.

Premiumvalet bland smörjmedel är Mobil, som vi numer är rikstäckande helhetsleverantör av. Utöver det säljer vi prima smörj från Curtis Systems, Kajo, Molykote, Krytox, Neste och Simalube. Är du osäker på vilken olja du behöver? Kontakta oss så berättar vi mer.

Att köpa bränsle för att värma sin villa eller driva en värmeanläggning från en drivmedelsleverantör är smart. Det betyder att vi har ett stort transportnät, alltid är nära och har förmågan att lukta oss till en tank på flera mils avstånd.

Förnybart

HVO100
 • Förnybart bränsle
 • Alternativ till diesel
 • Lägre utsläpp

HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är en kemisk kopia av vanlig diesel, med lika hög prestanda men som ger lägre utsläpp av västhusgaser. HVO är ett klimateffektivt drivmedel anpassat för nordiskt klimat och dieselmotoreroch det fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon ner till -30 grader.

RME100
 • 100% förnybart
 • Alternativ till diesel och eldningsolja
 • Lägre utsläpp
RME100 är ett högkvalitativt biobränsle som både kan användas i dieselmotorer (anpassade för ren RME) och för eldning i pannor. Att använda RME100 innebär lägre utsläpp av växthusgaser; jämfört mot fossila produkter reducerar du ditt koldioxidutsläpp med över 60 %. Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla och har god körbarhet.
Neste MY Förnybar diesel (HVO100)
 • Förnybart bränsle
 • Alternativ till diesel
 • Lägre utsläpp

Om du vill göra ett riktigt bra val är vårt biobränsle Neste MY Förnybar Diesel (HVO) ett solklart alternativ. Det är ett klimatsmart dieselbränsle, framställt på förnybara råvaror.
Neste MY Förnybar Diesel (HVO, som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är anpassat för nordiskt klimat och används för dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon, har hög tändvillighet och god kylprestanda ned till -30 grader. Att köra på Neste MY Förnybar Diesel gör stor skillnad för klimatet; bränslet har samma höga prestanda och är en kemisk kopia av vanlig diesel men ger markant lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e).

Övriga drivmedel

Gasoil
 • För snabbgående motorer
 • Lågsvavligt
 • Färgad och ofärgad

Gasoil är ett bränsle avsett för snabbgående dieselmotorer av typen som driver båtar, mindre fartyg, generatorer och liknande.
Gasoil S (sommarkvalitet) ska lagras på ett frostfritt sätt antingen inomhus i tank, eller i isolerad, uppvärmd cistern utomhus. Om bränslet lagras på ett sätt där temperaturen kan understiga 0ºC, ska du istället välja den mer köldtåliga varianten Gasoil V (vinterkvalitet).

E85
 • För flexifuelbilar
 • Lägre utsläpp
 • Upp till 85% etanol
E85 är ett drivmedel för bränsleflexibla fordon – så kallade ”flexifuelbilar”. Det innehåller upp till 85% förnyelsebar etanol som uppfyller de hårda hållbarhetskraven i EU-RED. Det höga innehållet av förnyelsebara komponenter innebär att bränslet bidrar betydligt mycket mindre till växthuseffekten än vanliga fossila drivmedel.
Bensin 98 oktan
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol
Bensin 98 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Bensinen innehåller upp till 5 % etanol; ett förnyelsebart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155422.

 

Bensin 95 oktan
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol

Bensin 95 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Bensinen innehåller upp till 10% etanol; ett förnybart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen.

Diesel B7
 • Lågsvavligt
 • Dieselstandard EN590
 • Innehåller RME

Diesel B7, även kallad diesel med RME (FAME), är en förnybar uppdatering av den klassiska dieseln. Det är ett lågsvavligt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Diesel B7 uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590.

Vi rekommenderar att lagra drivmedlet i max ett år och att regelbundet utföra vattenkontroll i cisternen eller lagringsplatsen.

Diesel B0
 • Lågsvavligt
 • Dieselstandard EN590
 • Lång hållbarhetstid

Diesel med lång hållbarhetstid använder du bara om du måste lagra bränslet i mer än ett år, eller om du är båtfantast och ofta befinner dig nära vatten.
Diesel B0 är ett svavelfritt motorbränsle som uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590. Denna produkt innehåller ingen inblandning av RME.

Kemprodukter

Alkylatbensin
 • Miljöbensin
 • För mindre motorer
 • 2-takt och 4-takt
 • Ger renare arbetsmiljö

Alkylatbensin är en speciell miljöbensin som används för att minska halterna av farliga avgaser från mindre motorer. Den är i stort sett fritt från skadliga komponenter som bensen och andra aromater, och minimerar kolrester och avlagringar.
Bränslena är speciellt framtagna för användning i motorsågar, gräsklippare, jordfräsar och snöslungor. Produkterna ger minsta möjliga miljöpåverkan samt en betydligt skonsammare arbetsmiljö. Finns även som extra högoktanigt för användning vid racing.

Rengöringsmedel
 • Med och utan vax
 • Olika användningsområden

Vårt breda sortiment av rengöringsmedel erbjuder allt från enklare fordonstvätt till krävande rengöring för automattvättar, både med och utan vax. Beroende på vad som ska tvättas finns olika varianter som till exempel alkaliska medel för vägdamm och vägfilm, och speciella medel för att ta bort insekter.
Krafttvätt är ett kombinerat medel som klarar besvärliga typer av vägsmuts, och som är effektivt mot smuts med olja eller fett. Vi har också specialprodukter för tvätt av fälgar eller borttagning av betongrester.

Avfettningsmedel
 • Kallavfettningsmedel
 • Alkaliska avfettningsmedel

Vi har flera olika sorters avfettningsmedel beroende på arbetsområde. Kallavfettning är första och främst avsett för rengöring av fordon och maskindelar från asfalt, olja, tjära och fett. Dessa medel finns i flera kvaliteter som standard, premium och optimal. Alkaliska avfettningsmedel däremot är till för att effektivt lösa upp fett, sot, olja och kåda. Dessa innehåller också biologiskt nedbrytbara tensider.

Spolarvätska
 • Sommarbruk
 • Vinterbruk
 • Biologiskt nedbrytbara
Våra spolarvätskor finns i två kvaliteter. En för sommarbruk – som är anpassad för rengöring av trafikfilm och insekter, och en för vinterbruk – som tål kalla temperaturer där främst is, smuts och salt ska tvättas bort. De är biologiskt nedbrytbara och skonsamma mot lack, lister och torkarblad.
Glykol
 • Frysskydd för kylarvätska
 • Propylen
 • Etylen

Glykol är ett frysskydd för motorns kylarvätska. Dess främsta uppgift är att kyla motorn, men den har också en viktig roll som korrosionsskydd och smörjning för vattenpumpen. Den finns oftast som både koncentrat och färdigblandad.
Glykol finns i två olika huvudgrupper; propylen och etylen. Det är mycket viktigt att dessa sorter inte blandas! Etylen finns i två utföranden; dels som standard (blå) och som long life (röd). Vi har ett stort sortiment med OEM-produkter som är anpassade för specifika bilar, där förekommer även andra färger som gul och blågrön. Rätt typ för ditt fordon hittar du i din instruktionsbok.

AdBlue
 • Minskar utsläpp
 • För dieselfordon
 • Klarar ner till -11°c
AdBlue är en produkt för avgasrensning av fordon. Syftet är att minska utsläppen av kväveoxider i dieselmotorer med SCR som uppfyller Euro 5 och 6. Vätskan levereras i allt från enlitersförpackning till bulk, och fylls på i en separat tank på bilen.

Smörjmedel

Neste ReNew
 • Hållbart
 • Högt viskositetsindex
 • Flertalet OEM-specifikationer
 • Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Nu breddar vi vårt utbud. Äntligen kan vi erbjuda dig som företagskund ett mer hållbart alternativ till fossila smörjmedel. Qstar är nämligen Sveriges första och rikstäckande återförsäljare av Neste ReNew – Nestes nya sortiment med cirkulära smörjmedel för både motorer och hydraulik.

Mer information om produkterna hittar du här >>

 

Övriga oljor
 • Utombordsoljor
 • Kompressoroljor
 • Formoljor

2-taktsoljor, utombordsoljor, kompressorolja och formoljor är ytterligare produkter ur vårt sortiment som är tillgängliga för all typ av användning. För många användningsområden finns också miljöanpassade produkter. Kontakta gärna vår kundtjänst för att få veta mer om dessa produkter.
Bästsäljare: Mobil 1 Racin 2T, Mobil Raru

Skärvätskor
 • För maskinell metallbearbetning
 • Hälsoanpassade alternativ

Vid fräsning, borrning eller brotschning uppstår friktionsvärme som försämrar livslängden på skärande verktyg. En skärvätska är till för att kyla, smörja och rengöra arbetsområdet från avverkat material – en förutsättning för att hålla jämn kvalité och lång livslängd på sin utrustning.
Kraven på skärvätskor med låga eller inga farosymboler ökar. Vilken skärvätska du bör välja beror på material och temperaturer, men det ställs även höga krav på att de inte orsakar allergiska besvär eller korrosion. I vårt sortiment finns ett flertal produkter som är speciellt anpassade för detta utan att ge avkall på kvaliteten.
Bästsäljare: Curtis skärvätskor, Mobilmet

Sågkedjeolja
 • För kedjor, svärd och kedjehjul
 • Nedbrytbara alternativ

Sågkedjeoljor ger god smörjning i sågkedjor, även vid mycket tung användning. En sågkedjeolja förebygger slitage på kedja, svärd och kedjehjul. Den måste också fungera vid mycket låga temperaturer och ha en god vidhäftning, så att den stannar kvar även vid mycket höga kedjehastigheter.
Gällande sågkedjeoljor kan mycket höga krav ställas på att användaren ska ha biologiskt nedbrytbara oljor. Kajo är en av de främsta tillverkarna i Europa, med en bio-olja som är godkänd enligt Eco Label.
Bästsäljare: Mobil Chainsaw Oil, KAJO Bio Chain

Smörjfetter
 • För rullager, kullager och glidlager
 • För växlar och kedjehus
 • Miljöanpassade alternativ

Smörjfetter har hög vidhäftningsförmåga, och ger extra skydd mot slitage, rost och vattenurtvättning. Det används i applikationer som rullager, kullager, glidlager, växlar, kedjehus och många andra. Även här har vi ‘ miljöanpassade produkter för användning där biologiskt nedbrytbara oljor krävs.
Bästsäljare: Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 och 023, Mobilgrease XHP™, KAJO BIO-LONGLIFE GREASE LZR 2

Hydrauloljor
 • För typ av användning i hydraulsystem
 • Miljömärkta alternativ

Oljan i ett hydraulsystem är mycket viktig. Den överför effekt och kraft från pumpen till hydraulsystemets olika delar. Den smörjer också systemet, och hjälper till att skydda mot korrosion. En högkvalitativ olja säkerställer lång drifttid med lägre underhållskostnader.
På många platser finns också krav på att oljan som används måste vara biologiskt nedbrytbar (t.ex. vid arbete i naturen, vid vattendrag eller till sjöss). Vi erbjuder oljor baserade på högkvalitativa, biologiskt nedbrytbara estrar, och miljövänliga tillsatser. De är miljömärkta med både Eco Lable och Blauer Engel.
Vi har olika varianter av hydraulolja, anpassade till att fungera bäst inomhus, utomhus eller vid extrema temperaturer.
Bästsäljare: Univis N-serien, Mobil DTE Excel, Mobil DTE Ultra, Kajo HEES

Växellådsoljor
 • För slutna kugghjulsväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem
 • Tryck- och lastbärande

Växellådsteknologin går stadigt mot mindre enheter med bibehållen effektöverföring. Denna ökning av effekt i relation till storlek på växellådan, ställer allt större krav på växellådsoljan som används.
De högpresterande växellådsoljor vi säljer har enastående tryck- och lastbärande egenskaper. Dessa oljor är avsedda för användning i alla typer av slutna kugghjulsväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem.
Bästsäljare: Mobilgear SHC XMP, Mobilgear 600 XP-serien

Automatväxel­lådsoljor
 • Lätta fordon
 • Tyngre fordon

Vi har olja för den automatiska växellådan i både lätta och tunga fordon. Rätt olja skyddar fordonet mot slitage, och ger smidig växlingsfunktion även vid mycket låga temperaturer. Dessa oljor passar också i många servostyrningar och hydrauliska applikationer. Det är mycket viktigt att byta oljan vid rätt tidpunkt enligt underhållsschemat.
Bästsäljare: Mobil ATF 320

Transmissionoljor
 • Personbil
 • Tung lastbil
 • Entrepenad
 • Kommersiella fordon

Vi har ett brett sortiment av transmissionsoljor för axlar och slutdrev – både för personbilar, tunga lastbilar, entreprenad och kommersiella fordon.
Moderna, kraftiga maskiner ställer allt högre prestandakrav på transmissionsoljorna. Med högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster krävs förbättrade formuleringar för att höja maskinernas livslängd och minska driftskostnaderna. Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på växellådsoljan, vilket kräver allt bättre basoljor och additivsystem.
Bästsäljare: Mobil Delvac 1 Gear oil, Mobilube, Mobilfluid, Mobiltrans

Kombioljor
 • För anpassade fordon
 • Samma olja för motor, hydraul, växellåda och bromsar
 • För hög belastning

Vissa fordon har möjligheten att använda sig av en och samma olja för både motor, hydraul, växellåda och bromsar. För detta ställs specifika krav på oljorna.
Oljor som passar fler användningsområden inom till exempel lantbruk och entreprenad, är speciellt framtagna för att klara av att användas brett. Dessa oljor fungerar även i fordon med våta bromsar. De rekommenderas för användning i ett brett område av mycket tunga applikationer med höga belastningar.
Bästsäljare: Mobil Agri Extra, Lotos Agrolis STOU

Motorolja tunga fordon
 • Lastbil
 • Buss
 • Entrepenad
 • Fartyg

Hos oss hittar du oljor designade för alla typer av motorer i tunga fordon, såsom lastbilar, bussar, entreprenad och fartyg. Det ställs idag mycket höga krav på oljor för dieselmotorer, och de måste uppfylla en mängd specifikationer enligt API, ACEA, JASO och leverantörer.
Finns som mineral, delsyntet eller helsyntet, för alla gällande specifikationer på marknaden och som OEM-godkända för de flesta motorer.
Bästsäljare: Mobil Delvac

Motorolja lätta fordon
 • Personbil
 • Lätt lastbil
 • Husbil
 • Båtmotor

Detta är valet för dig som kör personbil, lätt lastbil, husbil eller båt. Kraven på motoroljor för personbilar har ökat kraftigt senaste åren, och idag är det mycket viktigt att man väljer en olja som matchar den motor man har.
Oljan finns i alla kvaliteter och för allt från äldre motorer till specialanpassade för en specifik motortyp. Finns som mineral, delsyntet eller helsyntet, för alla gällande specifikationer på marknaden och som OEM-godkända för de flesta motorer.
Bästsäljare: Mobil 1, Mobil Super

Förnybart

Pellets
 • 100% förnybar energi
 • Från svenska sågverk
 • Inga tillsatser

Pellets är en 100% förnybar energikälla. Motsvarande mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning binds igen vid uppväxt av nya träd. Våra produkter består av sammanpressade restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, såsom sågspån och kutterspån.
Pellets görs av restprodukter från svenska sågverk som jobbar med ett hållbart skogsbruk.
Finns i bulk (lösvikt) och i säck på pall 8 mm. Även som stallpellets och i storsäck.

RME100
 • 100% förnybart
 • Alternativ till diesel och eldningsolja
 • Lägre utsläpp

RME100 är ett högkvalitativt biobränsle som både kan användas i dieselmotorer (anpassade för ren RME) och för eldning i pannor. Att använda RME100 innebär lägre utsläpp av växthusgaser; jämfört mot fossila produkter reducerar du ditt koldioxidutsläpp med över 60 %. Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla och har god körbarhet.

Se separat information om användning och byte till RME100.

Övriga produkter

MDF WRD
 • Högt energiinnehåll
 • Lågsvavlig

Behöver ni en eldningsolja för industriellt bruk, med högt energiinnehåll per volymenhet? Då kan Distillate WRD vara rätt för er. Med denna produkt får ni högre energiinnehåll per volymenhet än konventionell eldningsolja Eo1 (E10/E32).

Produkten är anpassad för industriella oljepannor och har ett lågt svavelinnehåll på max 0,05% samt uppfyller standardiseringsnormen för Eo3A enligt SS 155410.

Tänk på att lagra produkten i för ändamålet avsedda cisterner som ska hålla produkten över 28 grader C året runt.”

Eldningsolja 1
 • För privatkunder, fastigheter och industri
 • Färgad

Eldningsolja 1 är ett bränsle avsett för uppvärmning i pannor för villor, fastigheter, lantbruk samt industri. Eldningsolja 1 S (sommarkvalitet) ska lagras på ett frostfritt sätt, inomhus i tank eller i isolerad, uppvärmd cistern. Lagras oljan där temperaturen på något sätt kan understiga 0ºC, ska du välja den mer köldtåliga varianten Eldningsolja 1 V (vinterkvalitet).
Om ännu högre krav ställs på oljan finns den extra lågsvavliga EO1 XLS. Eldningsolja 1 är färgad, dvs lågskattad, och får inte användas för annat än uppvärmning.

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!