Direktleveranser för företag

Med smidiga direktleveranser och ett stort stationsnät tar Qstar hand om hela ditt behov. Vi kan förse verksamheten med både bränsle, smörjmedel och kemprodukter – på löpande basis eller på begäran. Ta en titt på vårt sortiment.

Undrar du något,
eller behöver hjälp?

Produkter

Vi har ett brett utbud av bränsle som passar motorer inom allt från transport till åkeri och lantbruk. Våra förnybara bränslen är våra stjärnor, och vi sätter en stolthet i att hålla hög miljömässig standard överlag. Dags att gå över till grönt? Hör av dig så hjälper vi till! Du vet väl om att bränsle kan ha olika köldegenskaper beroende på när du får det levererat. Om du har en tank som står orörd under längre perioder kan det vara viktigt att planera in leverans av produkt eller din tankning för att säkerställa drift under de kallare månaderna på året.

Vilka slags maskiner du än har, behöver du förmodligen ta hand om dom på fler än ett sätt. Vi har allt från AdBlue från ledande leverantören Arom-Dekor Kemi AB, till rengöring och liknande från Swed Handling och Aspen.

Premiumvalet bland smörjmedel är Mobil, som vi numer är rikstäckande helhetsleverantör av. Utöver det säljer vi prima smörj från Curtis Systems, Kajo, Molykote, Krytox och Simalube. Är du osäker på vilken olja du behöver? Kontakta oss så berättar vi mer.

Att köpa bränsle för att värma sin villa eller driva en värmeanläggning från en drivmedelsleverantör är smart. Det betyder att vi har ett stort transportnät, alltid är nära och har förmågan att lukta oss till en tank på flera mils avstånd.

Förnybart

SweaX RME100
 • Sänk förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
 • Lågsvavligt

SweaX RME100 är ett speciellt utvecklat biobränsle för dieselmotorer (anpassade för ren RME) och eldning i pannor. Det har extra renhållande egenskaper och ger ökad effektivitet i förbränningen, vilket sänker både utsläpp och förbrukning.
Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla, har god körbarhet och ger lägre kostnader än för vanlig RME. Att använda RME100 reducerar ditt koldioxidutsläpp med över 60 % jämfört med fossila produkter.

RME100
 • 100% förnybart
 • Alternativ till diesel och eldningsolja
 • Lägre utsläpp
RME100 är ett högkvalitativt biobränsle som både kan användas i dieselmotorer (anpassade för ren RME) och för eldning i pannor. Att använda RME100 innebär lägre utsläpp av växthusgaser; jämfört mot fossila produkter reducerar du ditt koldioxidutsläpp med över 60 %. Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla och har god körbarhet.
SweaX HVO
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
 • Ingår i reduktionsplikten

SweaX HVO är ett alternativ till diesel anpassat för dieselmotorer. Detta förnyelsebara bränsle har betydligt lägre påverkan på växthuseffekten än dieselbränslen, med extra renhållande egenskaper och ökad effektivitet i motorn.
De kombinerade egenskaperna hos SweaX och HVO ger en produkt som är svårslagbar; lägre utsläpp, lägre förbrukning, bättre körbarhet samt lägre kostnader än för en vanlig HVO.
SweaX HVO är anpassat för det nordiska klimatet, och reducerar utsläppet av fossil koldioxid med upp till 90 %. Bränslet finns i begränsad omfattning och erbjuds endast i begränsad kvantitet.

HVO
 • Förnybart bränsle
 • Lägre utsläpp
 • Ingår i reduktionsplikten
HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är en kemisk kopia av vanlig diesel. Bränslet har hög prestanda, men ger lägre utsläpp av växthusgaser. HVO är en högpresterande, klimateffektiv produkt, anpassad för nordiskt klimat och dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon och fungerar ner till -30 grader.
Neste MY Förnybar diesel (HVO100)
 • Förnybart bränsle
 • Alternativ till diesel
 • Lägre utsläpp

Om du vill göra ett riktigt bra val är vårt biobränsle Neste MY Förnybar Diesel (HVO) ett solklart alternativ. Det är ett klimatsmart dieselbränsle, framställt på förnybara råvaror.
Neste MY Förnybar Diesel (HVO, som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är anpassat för nordiskt klimat och används för dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon, har hög tändvillighet och god kylprestanda ned till -30 grader. Att köra på Neste MY Förnybar Diesel gör stor skillnad för klimatet; bränslet har samma höga prestanda och är en kemisk kopia av vanlig diesel men ger markant lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e).

Övriga drivmedel

SweaX Gasoil
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll

SweaX Gasoil är ett speciellt utvecklat dieselbränsle. Produkten har extra renhållande egenskaper och ger ökad effektivitet i motorn, vilket sänker både utsläpp och förbrukning.
Produkten uppfyller de högsta kraven som idag ställs på en gasoil, och är fullt blandbar med alla typer av diesel och eldningsoljor som uppfyller SS 155435 och SS 155410.

Gasoil
 • För snabbgående motorer
 • Lågsvavligt
 • Färgad och ofärgad

Gasoil är ett bränsle avsett för snabbgående dieselmotorer av typen som driver båtar, mindre fartyg, generatorer och liknande.
Gasoil S (sommarkvalitet) ska lagras på ett frostfritt sätt antingen inomhus i tank, eller i isolerad, uppvärmd cistern utomhus. Om bränslet lagras på ett sätt där temperaturen kan understiga 0ºC, ska du istället välja den mer köldtåliga varianten Gasoil V (vinterkvalitet).

E85
 • För flexifuelbilar
 • Lägre utsläpp
 • Upp till 85% etanol
E85 är ett drivmedel för bränsleflexibla fordon – så kallade ”flexifuelbilar”. Det innehåller upp till 85% förnyelsebar etanol som uppfyller de hårda hållbarhetskraven i EU-RED. Det höga innehållet av förnyelsebara komponenter innebär att bränslet bidrar betydligt mycket mindre till växthuseffekten än vanliga fossila drivmedel.
SweaX B7
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
SweaX Diesel B7 är ett speciellt utvecklat dieselbränsle för alla typer av dieselmotorer. Bränslet håller rent och ger ökad effektivitet i motorn. Detta, tillsammans med innehållet av förnyelsebara komponenter, ger minskade emissioner av koldioxid, kolmonoxid och sot, samt en lägre förbrukning av bränsle. Det innebär lägre påverkan på växthuseffekten, god körbarhet och lägre kostnader.
SweaX Diesel B7, med ca 7 % RME (FAME), innehåller en hög andel förnybara kolväten. Det är ett lågsvavligt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS 155435.
SweaX B0
 • Hög kvalitet
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp

SweaX Diesel B0 är ett speciellt utvecklat dieselbränsle för alla typer av dieselmotorer. Bränslet håller rent och ger ökad effektivitet i motorn. Detta, tillsammans med innehållet av förnyelsebara komponenter, ger minskade emissioner av koldioxid, kolmonoxid och sot, samt en lägre förbrukning av bränsle. Det innebär lägre påverkan på växthuseffekten, god körbarhet och lägre kostnader.
Om du måste lagra bränslet i mer än ett år, välj SweaX Diesel B0 med lång hållbarhet. Uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS 155435.

Bensin 98 oktan
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol
Bensin 98 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Bensinen innehåller upp till 5 % etanol; ett förnyelsebart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155422.

 

Bensin 95 oktan
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol

Bensin 95 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Bensinen innehåller upp till 10% etanol; ett förnybart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen.

Diesel B7
 • Lågsvavligt
 • Dieselstandard EN590
 • Innehåller RME
 • Upp till 65% förnyelsebart

Diesel B7, även kallad diesel med RME (FAME), är en miljömässig uppdatering av den klassiska dieseln. Idag innehåller den upp till 65% förnyelsebara kolväten.
Diesel B7 ett lågsvavligt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Den uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590. Bränslet innehåller RME (FAME), ett förnyelsebart bränsle som minskar de fossila koldioxidutsläppen. Vi rekommenderar att lagra produkten i max ett år, samt att regelbundet utföra vattenkontroll i cisternen/lagringsplatsen.

Diesel B0
 • Lågsvavligt
 • Dieselstandard EN590
 • Lång hållbarhetstid

Diesel med lång hållbarhetstid använder du bara om du måste lagra bränslet i mer än ett år, eller om du är båtfantast och ofta befinner dig nära vatten.
Diesel B0 är ett svavelfritt motorbränsle som uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590. Denna produkt innehåller ingen inblandning av RME.

Kemprodukter

Alkylatbensin
 • Miljöbensin
 • För mindre motorer
 • 2-takt och 4-takt
 • Ger renare arbetsmiljö

Alkylatbensin är en speciell miljöbensin som används för att minska halterna av farliga avgaser från mindre motorer. Den är i stort sett fritt från skadliga komponenter som bensen och andra aromater, och minimerar kolrester och avlagringar.
Bränslena är speciellt framtagna för användning i motorsågar, gräsklippare, jordfräsar och snöslungor. Produkterna ger minsta möjliga miljöpåverkan samt en betydligt skonsammare arbetsmiljö. Finns även som extra högoktanigt för användning vid racing.

Rengöringsmedel
 • Med och utan vax
 • Olika användningsområden

Vårt breda sortiment av rengöringsmedel erbjuder allt från enklare fordonstvätt till krävande rengöring för automattvättar, både med och utan vax. Beroende på vad som ska tvättas finns olika varianter som till exempel alkaliska medel för vägdamm och vägfilm, och speciella medel för att ta bort insekter.
Krafttvätt är ett kombinerat medel som klarar besvärliga typer av vägsmuts, och som är effektivt mot smuts med olja eller fett. Vi har också specialprodukter för tvätt av fälgar eller borttagning av betongrester.

Avfettningsmedel
 • Kallavfettningsmedel
 • Alkaliska avfettningsmedel

Vi har flera olika sorters avfettningsmedel beroende på arbetsområde. Kallavfettning är första och främst avsett för rengöring av fordon och maskindelar från asfalt, olja, tjära och fett. Dessa medel finns i flera kvaliteter som standard, premium och optimal. Alkaliska avfettningsmedel däremot är till för att effektivt lösa upp fett, sot, olja och kåda. Dessa innehåller också biologiskt nedbrytbara tensider.

Spolarvätska
 • Sommarbruk
 • Vinterbruk
 • Biologiskt nedbrytbara
Våra spolarvätskor finns i två kvaliteter. En för sommarbruk – som är anpassad för rengöring av trafikfilm och insekter, och en för vinterbruk – som tål kalla temperaturer där främst is, smuts och salt ska tvättas bort. De är biologiskt nedbrytbara och skonsamma mot lack, lister och torkarblad.
Glykol
 • Frysskydd för kylarvätska
 • Propylen
 • Etylen

Glykol är ett frysskydd för motorns kylarvätska. Dess främsta uppgift är att kyla motorn, men den har också en viktig roll som korrosionsskydd och smörjning för vattenpumpen. Den finns oftast som både koncentrat och färdigblandad.
Glykol finns i två olika huvudgrupper; propylen och etylen. Det är mycket viktigt att dessa sorter inte blandas! Etylen finns i två utföranden; dels som standard (blå) och som long life (röd). Vi har ett stort sortiment med OEM-produkter som är anpassade för specifika bilar, där förekommer även andra färger som gul och blågrön. Rätt typ för ditt fordon hittar du i din instruktionsbok.

AdBlue
 • Minskar utsläpp
 • För dieselfordon
 • Klarar ner till -11°c
AdBlue är en produkt för avgasrensning av fordon. Syftet är att minska utsläppen av kväveoxider i dieselmotorer med SCR som uppfyller Euro 5 och 6. Vätskan levereras i allt från enlitersförpackning till bulk, och fylls på i en separat tank på bilen.

Smörjmedel

Övriga oljor
 • Utombordsoljor
 • Kompressoroljor
 • Formoljor

2-taktsoljor, utombordsoljor, kompressorolja och formoljor är ytterligare produkter ur vårt sortiment som är tillgängliga för all typ av användning. För många användningsområden finns också miljöanpassade produkter. Kontakta gärna vår kundtjänst för att få veta mer om dessa produkter.
Bästsäljare: Mobil 1 Racin 2T, Mobil Raru

Skärvätskor
 • För maskinell metallbearbetning
 • Hälsoanpassade alternativ

Vid fräsning, borrning eller brotschning uppstår friktionsvärme som försämrar livslängden på skärande verktyg. En skärvätska är till för att kyla, smörja och rengöra arbetsområdet från avverkat material – en förutsättning för att hålla jämn kvalité och lång livslängd på sin utrustning.
Kraven på skärvätskor med låga eller inga farosymboler ökar. Vilken skärvätska du bör välja beror på material och temperaturer, men det ställs även höga krav på att de inte orsakar allergiska besvär eller korrosion. I vårt sortiment finns ett flertal produkter som är speciellt anpassade för detta utan att ge avkall på kvaliteten.
Bästsäljare: Curtis skärvätskor, Mobilmet

Sågkedjeolja
 • För kedjor, svärd och kedjehjul
 • Nedbrytbara alternativ

Sågkedjeoljor ger god smörjning i sågkedjor, även vid mycket tung användning. En sågkedjeolja förebygger slitage på kedja, svärd och kedjehjul. Den måste också fungera vid mycket låga temperaturer och ha en god vidhäftning, så att den stannar kvar även vid mycket höga kedjehastigheter.
Gällande sågkedjeoljor kan mycket höga krav ställas på att användaren ska ha biologiskt nedbrytbara oljor. Kajo är en av de främsta tillverkarna i Europa, med en bio-olja som är godkänd enligt Eco Label.
Bästsäljare: Mobil Chainsaw Oil, KAJO Bio Chain

Smörjfetter
 • För rullager, kullager och glidlager
 • För växlar och kedjehus
 • Miljöanpassade alternativ

Smörjfetter har hög vidhäftningsförmåga, och ger extra skydd mot slitage, rost och vattenurtvättning. Det används i applikationer som rullager, kullager, glidlager, växlar, kedjehus och många andra. Även här har vi ’ miljöanpassade produkter för användning där biologiskt nedbrytbara oljor krävs.
Bästsäljare: Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 och 023, Mobilgrease XHP™, KAJO BIO-LONGLIFE GREASE LZR 2

Hydrauloljor
 • För typ av användning i hydraulsystem
 • Miljömärkta alternativ

Oljan i ett hydraulsystem är mycket viktig. Den överför effekt och kraft från pumpen till hydraulsystemets olika delar. Den smörjer också systemet, och hjälper till att skydda mot korrosion. En högkvalitativ olja säkerställer lång drifttid med lägre underhållskostnader.
På många platser finns också krav på att oljan som används måste vara biologiskt nedbrytbar (t.ex. vid arbete i naturen, vid vattendrag eller till sjöss). Vi erbjuder oljor baserade på högkvalitativa, biologiskt nedbrytbara estrar, och miljövänliga tillsatser. De är miljömärkta med både Eco Lable och Blauer Engel.
Vi har olika varianter av hydraulolja, anpassade till att fungera bäst inomhus, utomhus eller vid extrema temperaturer.
Bästsäljare: Univis N-serien, Mobil DTE Excel, Mobil DTE Ultra, Kajo HEES

Växellådsoljor
 • För slutna kugghjulsväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem
 • Tryck- och lastbärande

Växellådsteknologin går stadigt mot mindre enheter med bibehållen effektöverföring. Denna ökning av effekt i relation till storlek på växellådan, ställer allt större krav på växellådsoljan som används.
De högpresterande växellådsoljor vi säljer har enastående tryck- och lastbärande egenskaper. Dessa oljor är avsedda för användning i alla typer av slutna kugghjulsväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem.
Bästsäljare: Mobilgear SHC XMP, Mobilgear 600 XP-serien

Automatväxel­lådsoljor
 • Lätta fordon
 • Tyngre fordon

Vi har olja för den automatiska växellådan i både lätta och tunga fordon. Rätt olja skyddar fordonet mot slitage, och ger smidig växlingsfunktion även vid mycket låga temperaturer. Dessa oljor passar också i många servostyrningar och hydrauliska applikationer. Det är mycket viktigt att byta oljan vid rätt tidpunkt enligt underhållsschemat.
Bästsäljare: Mobil ATF 320

Transmissionoljor
 • Personbil
 • Tung lastbil
 • Entrepenad
 • Kommersiella fordon

Vi har ett brett sortiment av transmissionsoljor för axlar och slutdrev – både för personbilar, tunga lastbilar, entreprenad och kommersiella fordon.
Moderna, kraftiga maskiner ställer allt högre prestandakrav på transmissionsoljorna. Med högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster krävs förbättrade formuleringar för att höja maskinernas livslängd och minska driftskostnaderna. Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på växellådsoljan, vilket kräver allt bättre basoljor och additivsystem.
Bästsäljare: Mobil Delvac 1 Gear oil, Mobilube, Mobilfluid, Mobiltrans

Kombioljor
 • För anpassade fordon
 • Samma olja för motor, hydraul, växellåda och bromsar
 • För hög belastning

Vissa fordon har möjligheten att använda sig av en och samma olja för både motor, hydraul, växellåda och bromsar. För detta ställs specifika krav på oljorna.
Oljor som passar fler användningsområden inom till exempel lantbruk och entreprenad, är speciellt framtagna för att klara av att användas brett. Dessa oljor fungerar även i fordon med våta bromsar. De rekommenderas för användning i ett brett område av mycket tunga applikationer med höga belastningar.
Bästsäljare: Mobil Agri Extra, Lotos Agrolis STOU

Motorolja tunga fordon
 • Lastbil
 • Buss
 • Entrepenad
 • Fartyg

Hos oss hittar du oljor designade för alla typer av motorer i tunga fordon, såsom lastbilar, bussar, entreprenad och fartyg. Det ställs idag mycket höga krav på oljor för dieselmotorer, och de måste uppfylla en mängd specifikationer enligt API, ACEA, JASO och leverantörer.
Finns som mineral, delsyntet eller helsyntet, för alla gällande specifikationer på marknaden och som OEM-godkända för de flesta motorer.
Bästsäljare: Mobil Delvac

Motorolja lätta fordon
 • Personbil
 • Lätt lastbil
 • Husbil
 • Båtmotor

Detta är valet för dig som kör personbil, lätt lastbil, husbil eller båt. Kraven på motoroljor för personbilar har ökat kraftigt senaste åren, och idag är det mycket viktigt att man väljer en olja som matchar den motor man har.
Oljan finns i alla kvaliteter och för allt från äldre motorer till specialanpassade för en specifik motortyp. Finns som mineral, delsyntet eller helsyntet, för alla gällande specifikationer på marknaden och som OEM-godkända för de flesta motorer.
Bästsäljare: Mobil 1, Mobil Super

Förnybart

Pellets
 • 100% förnybar energi
 • Från svenska sågverk
 • Inga tillsatser

Pellets är en 100% förnybar energikälla. Motsvarande mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning binds igen vid uppväxt av nya träd. Våra produkter består av sammanpressade restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, såsom sågspån och kutterspån.
Pellets görs av restprodukter från svenska sågverk som jobbar med ett hållbart skogsbruk.
Finns i bulk (lösvikt) och i säck på pall 8 mm. Även som stallpellets och i storsäck.

SweaX RME100
 • Sänkt förbrukning
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
 • Lågsvavligt
SweaX RME100 är ett speciellt utvecklat biobränsle för dieselmotorer (anpassade för ren RME) och eldning i pannor. Det har extra renhållande egenskaper och ger ökad effektivitet i förbränningen, vilket sänker både utsläpp och förbrukning.
Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla, har god körbarhet och ger lägre kostnader än för vanlig RME. Att använda RME100 reducerar ditt koldioxidutsläpp med över 60 % jämfört med fossila produkter.

 

RME100
 • 100% förnybart
 • Alternativ till diesel och eldningsolja
 • Lägre utsläpp

RME100 är ett högkvalitativt biobränsle som både kan användas i dieselmotorer (anpassade för ren RME) och för eldning i pannor. Att använda RME100 innebär lägre utsläpp av växthusgaser; jämfört mot fossila produkter reducerar du ditt koldioxidutsläpp med över 60 %. Det förnyelsebara bränslet är även tåligt mot kyla och har god körbarhet.

Se separat information om användning och byte till RME100.

Övriga produkter

SweaX Eldningsolja 1
 • För privatkunder, fastigheter och industri
 • Lägre utsläpp
 • Mindre underhåll
 • Lågsvavligt

SweaX Eldningsolja 1 är ett bränsle avsett för uppvärmning i pannor för villor, fastigheter, lantbruk samt industri. Det är en högkvalitativ eldningsolja med extra renhållande egenskaper, och som ger ökad effektivitet i brännaren. Detta ger i sin tur minskade emissioner av koldioxid, kolmonoxid och sot, och en lägre förbrukning. SweaX Eldningsolja 1 S (sommarkvalité) ska lagras på ett frostfritt sätt, inomhus i tank eller i isolerad, uppvärmd cistern. Lagras oljan där temperaturen på något sätt kan understiga 0ºC ska du välja den mer köldtåliga varianten SweaX Eldningsolja 1 V (vinterkvalitet).
Om ännu högre krav ställs på oljan, finns den extra lågsvavliga EO1 XLS. Eldningsolja 1 är färgad, dvs lågskattad, och får inte användas för annat än uppvärmning.

Eldningsolja 1
 • För privatkunder, fastigheter och industri
 • Färgad

Eldningsolja 1 är ett bränsle avsett för uppvärmning i pannor för villor, fastigheter, lantbruk samt industri. Eldningsolja 1 S (sommarkvalitet) ska lagras på ett frostfritt sätt, inomhus i tank eller i isolerad, uppvärmd cistern. Lagras oljan där temperaturen på något sätt kan understiga 0ºC, ska du välja den mer köldtåliga varianten Eldningsolja 1 V (vinterkvalitet).
Om ännu högre krav ställs på oljan finns den extra lågsvavliga EO1 XLS. Eldningsolja 1 är färgad, dvs lågskattad, och får inte användas för annat än uppvärmning.

Våra drivmedel förändras över året

Beroende på var i landet du befinner dig ändras drivmedelsblandningen för bensin- och dieselprodukter under året, detta för att ska kunna starta bilen vid kallare väder. Använder du sällan ditt fordon bör du planera en tankning efter skiftesdatumet så du inte får problem att starta när det blivit kallt. Du ser mer information om områden och tider i tabellerna nedan. (Alla temperaturer är angivna i Celsius)

Region 1

Skånes, Blekinges, Hallands, Kalmar, Kronoberg, Jönköpings, Västra Götalands, Värmlands, Örebros, Södermanlands, Stockholms, Västmanlands, Uppsala och Dalarnas län.

Region 2

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Region 3

Norrbottens och Västerbottens län.

Begrepp

CFPP: (Cloud Filter Plugging Point): – Den temperatur som bränslefilter sätts igen vid.

Ångtryck: Hur mycket avdunstning som sker från bensinen. Högre värden innebär mer avdunstning och ger bättre startegenskaper vid kyla.

Vinter 2: I Region 3 finns en period med högre krav. Benämns Vinter 2 i tabellen.

Bensin
Region 1
Sommar
1/5-15/9
Vinter
16/9-30/4
Ångtryck
(min-max)
45-7065-95
Bensin
Region 2
Sommar
1/4-15/10
Vinter
16/10-31/3
Ångtryck
(min-max)
45-7065-95
Diesel
Region 1
Sommar
1/4-15/10
Vinter
16/10-31/3
Grumlingstemperatur-10-16
CFPP (Cloud Filter Plugging Point)-20-26
Diesel
Region 2
Sommar
1/5-15/9
Vinter
16/9-30/4
Grumlingstemperatur-10-16
CFPP (Cloud Filter Plugging Point)-20-26
Diesel
Region 3
Sommar
1/5-15/9
Vinter
16/9-30/4
Vinter 2 15/12-1/3
Grumlingstemperatur-10-22-30
CFPP (Cloud Filter Plugging Point)-20-32-32

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!