Så kan den sänkta reduktionsplikten påverka dina miljömål

Till årsskiftet planerar regeringen att sänka reduktionsplikten. För verksamheter som använder stora mängder diesel kan det betyda svårigheter att nå miljömål kopplade till utsläpp och klimatpåverkan. Vi förklarar vad sänkningen innebär och vad du kan tänka på inför nästa inköp.

Vad innebär den sänkta reduktionsplikten?

Regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel förväntas träda i kraft i januari 2024. Men riksdagens slutgiltiga besked väntar fortfarande, och det kan dröja till så sent som i december innan det kommer. Det lämnar lite tid för framför allt företag, men även privatpersoner, att se över sin användning. Därför kan det vara klokt att börja fundera redan nu.

Syftet med detta är att snabbt få ner de stigande bränslepriserna. Mer specifikt sänks reduktionspliktsnivåerna från 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin till 6 procent för vardera. Procentsatsen kan lätt misstolkas som ett mått för hur mycket förnybart drivmedel som måste blandas i, men egentligen avser den hur mycket vi som drivmedelsleverantör måste minska det totala koldioxidutsläppet för den diesel eller bensin vi säljer genom hela livscykeln, baserat på hur högt energiinnehållet är.

Vad behöver du veta inför årsskiftet?

Det är för tidigt att sia om vad som kommer att vara det mest ekonomiskt lönsamma valet av drivmedel efter att reduktionsplikten sänkts. Men vad vi vet redan nu är att den som fortsätter att köpa in och använda samma diesel som tidigare automatiskt kommer att ha större utsläpp och total klimatpåverkan efter årsskiftet.

Vi vet att många av våra kunder satsar på att reducera sin klimatpåverkan, med uppsatta miljömål för verksamheten och avtal där reduktionskrav från andra parter kan vara inblandade. För den som använder mycket diesel har reduktionspliktslagen varit till hjälp i den strävan, eftersom det funnits en plan för att kontinuerligt öka nivåerna för både diesel och bensin till 2030. Nu när de sänks kan det tvärtemot bli svårare att uppnå sina mål.

Vill du ha hjälp med en översyn?

Vill du som företag, eller privatperson, fortsätta minska din klimatpåverkan är det dags att se över dina drivmedelsinköp. Funderar du på vad som är bästa lösningen för dig kan du vända dig till oss – vi ser över vilken produktmix eller annat upplägg du kan behöva för att hjälpa dig nå dina miljömål.

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!