Satsningen i Sandviken väcker nyfikenhet utomlands

Qstar Energi är stolt återförsäljare av Neste MY Förnybar diesel. Vi bad Neste intervjua en av våra kunder och brukare av förnybart; Sandvik Materials Technology. SMT sysselsätter runt 5.700 personer över hela världen, och 2.900 av dem jobbar i Sandviken.I intervjun som följer pratar Neste miljö och fossilfritt med Roland Andersson, ansvarig för interna transporter, och Jan-Olov Bergström, inköps-, anskaffnings- och underhållsansvarig för SMT:s fordon i Sandviken.Först, vad gör ni på SMT?
Roland: ”Vi är en världsledande tillverkare av rostfria stål- och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Vi omsatte cirka 15 miljarder SEK 2019 och säljer över hela världen. Energisektorn är vårt största kundsegment.”

Sandvik som helhet (med cirka 40.000 anställda) har satt upp offensiva miljömål. Ett av dem är att halvera CO2-utsläppen för er produktion och alla transporter. Vad betyder det för er?
Roland igen: ”Vi som ansvarar för fordonen har agerat snabbt. Redan i juni 2019 hade vi ställt om alla fordon till fossilfritt – med en mix av eldrift och HVO.”

Vad har ni för fordon?
Jan-Olov berättar: ”Fordonsparken består av allt från mindre servicebilar till väldigt stora truckar, lastbilar, lastmaskiner, lok. Det är en mycket bred fordonsflotta”.

Var det självklart att välja Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?
Jan-Olov skrattar: ”Vi hade varit nyfikna på Neste MY ett bra tag, men vi var osäkra på om vi kunde få tillräcklig tillgång och vissa av våra fordonsleverantörer kunde inte ge garantier att det skulle fungera i dieselmotorerna. Så vi vågade inte byta först. Men då benchmarkade vi med andra företag runt omkring som kört på HVO under ett par år, och efter det kunde vi övertyga motorleverantörerna och bevisa att det inte påverkar driften. Så med fler företag bakom oss vände leverantörerna och gav garantier. Och då tog vi beslutet att köra på HVO. Vi fick också okej från vår bränsleleverantör Swea att de kunde garantera tillgång på vårt behov av 800 kubik HVO per år. Då ställde vi om direkt från fossilt till förnybart, och över en natt minskade våra CO2-utsläpp med 90%, 2200 ton räknat på året.”

Roland lägger till: ”Vi har egna cisterner på området och eftersom bränslet är blandbart med vanlig diesel så kunde vi bara börja fylla på med HVO. Första månaderna körde vi blandat och sedan enbart HVO.”

Utvärderade ni alternativ till HVO?
Roland igen: ”Vi tittade även på vätgas, men konverteringen skulle bli väldigt dyr eftersom vi då måste byta ut fordonen och tekniken är inte så utvecklad ännu. Men det kan nog bli en del av framtiden, med en mix av olika drivmedel, som HVO, el, vätgas”.

Ser ni några nackdelar med HVO?
Roland: ”Vi har frågat runt bland våra tekniker och de har inte sett några problem – inget negativt alls. Vi har fått bra respons på den här omställningsresan. Även på våra fabriker utomlands har man varit positiv och mycket nyfiken på konverteringen och vill testa. SMT Sverige ligger i framkant vad gäller transportlösningar med HVO och batteridrift. Ögonöppnaren för oss alla var enkelheten med Neste MY och att det inte är några omställningskostnader.”

Fakta:

Sandvik är en global industrikoncern med cirka 40.000 medarbetare, verksamma i 130 länder. Företaget grundades år 1862 och har idag tre affärsområden: Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology, och Sandvik Materials Technology (SMT). SMT är en världsledande tillverkare av rostfria stål- och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. De omsatte cirka 15 miljarder SEK 2019 och säljer över hela världen. Sandvik köper Neste MY Förnybar Diesel från Qstar Energi.

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!